Posts Tagged ‘yoga Madagascar’

Lesona 3 (tapany faha2) Ny méditation

Ny Diwali na Andron’ny Fahazavana

SAHAJA YOGA MÉDITATION DIEGO

Tana

Conférence & Méditation :

Isakin’ny ALAHADY: 08 ora maraina

Toerana : any amin’ny EPP LAZARET

Tél: 034 33 533 31 na 032 99 519 30

Facebook : Sahaja yoga Méditation Madagascar

Site web : madagascaryoga.wordpress.com

Venez acquérir votre paix intérieure et sentir la joie de votre ésprit!

Lesona fototra Sahaja Yoga

MEDITATION PROGRAM OF Farafangana

Shri Adi Guru, Izy Ilay Tena Mpampianatra

Shri Mahakali, Izy Ilay Mpamotika Sy Mpiaro