Posts Tagged ‘spiritualité’

SAHAJA YOGA MADAGASCAR

SAHAJA YOGA MADAGASCAR
Conférence et  Méditation gratuites
chaque dimanche,  10h.
Lieu : Lycée Technique
Commercial – AMPEFILOHA,  3ème étage
 
Tél : 034 43 109 31 ou
032 07 254 51 ou
033 75 634 41
Sahaja -4
Sahaja Yoga Demonstration
Sahaja Yoga
2
Advertisements

Lesona fototra Sahaja Yoga

MEDITATION PROGRAM OF Farafangana

Shri Adi Guru, Izy Ilay Tena Mpampianatra

Shri Mahakali, Izy Ilay Mpamotika Sy Mpiaro

Shri Fatima, Ilay Tena Reny Filamatra Amin’Ny Renim-pianakaviana

Shri Ganesh, Dika Soratara Nalaina Tamin’Ny Magazine ‘Divine Cool Breeze’