Posts Tagged ‘spiritualité’

SAHAJA YOGA MADAGASCAR

SAHAJA YOGA MADAGASCAR
Conférence et  Méditation gratuites
chaque dimanche,  10h.
Lieu : Lycée Technique
Commercial – AMPEFILOHA,  3ème étage
 
Tél : 034 43 109 31 ou
032 07 254 51 ou
033 75 634 41
Sahaja -4
Sahaja Yoga Demonstration
Sahaja Yoga
2

Lesona fototra Sahaja Yoga

MEDITATION PROGRAM OF Farafangana

Shri Adi Guru, Izy Ilay Tena Mpampianatra

Shri Mahakali, Izy Ilay Mpamotika Sy Mpiaro

Shri Fatima, Ilay Tena Reny Filamatra Amin’Ny Renim-pianakaviana

Shri Ganesh, Dika Soratara Nalaina Tamin’Ny Magazine ‘Divine Cool Breeze’