Posts Tagged ‘Fahendrena’

Fahendrena

Chakras

SubtleSystemChartWeb1

Aiza ho aiza amin’ireto fahatsaran’ny Chakras fito ireto ny fahamendrehan-tsika ?

Koa handeha ary isika hiara-hijery sy handinika izany  fahatsarana tokony ho hita ao amin’ny tenan-tsika izany e.

Chakra: Muladhara

Fahatsarana:

 • Fahatsoram-po
 • Fahadiovana
 • Fanetretena
 • Fahendrena
 • Fandanjalanjana

Chakra: Swadhistan

Fahatsarana :

 • Fiheverana feno
 • Fahalalana feno
 • Fahaiza-mamorona

Chakra: Nabhi

Fahatsarana :

 • Fahafaham-po
 • Fahasambarana
 • Fivoarana
 • Fiadanana ao anaty

Chakra: Anahata

Fahatsarana :

 • Fitiavana
 • Fandraisana andraikitra
 • Fitokiana sy fahatokisana
 • Fangorahana
 • Fahalemem-panahy

Chakra: Vishuddhi

Fahatsarana :

 • Fifandraisana
 • Fanajana ny Tena sy ny hafa
 • Fitondran-tena mendrika

Chakra: Agnya

Fahatsarana :

 • Famelana/ Famelan-keloka

Chakra: Sahasrara

Fahatsarana :

 • Fihombonan’ny Tena amin’ny tontolo
 • Firindrana