TARATASIN’I SHRI MATAJI USA 1972

TARATASIN’I SHRI MATAJI USA 1972

Image

Ry zanako malalako,

Inona no tadiavinareo ?

Maninona ianareo no tsy manan-tanjona sy mihazakazaka nefa motraka ?

Ny hafaliana izay notadivinareo ao amin’ny harem-be, ny hafaliana izay tadiavinareo ao antin’ny fahefana, ny hafaliana izay tsy hita intsony ao anatin’ireo tenin’ireo boky maro, ilay antsoina hoe fahalalana – dia tsy hita intsony ao anatinareo, nefa ianareo dia mbola mikaroka foana ary mikaroka foana !
Azonareo atao ny mitandrina amin’ny zava-drehetra ankoatra anareo ! Very ao anatin’ny sainareo ianareo, tahaka ny zaza an’ala. Nefa misy fanantenana izay iakaranareo any an-danitry ny fahalalana “tsy misy eritreritra”, izay antsointsika hoe Fahatanterahana ara-Panahy.

Manasa anareo aho amin’ny fetin’ny Divine Bliss, izay mikoriana manodidina anareo, na dia ato anatin’ny Kali yuga aza, amin’izao fotoana mandroso nilaozan’Andriamanitra.

Manantena aho fa ho avy ianareo hanararaotra ny traikefa ara-panahin’ny fiainana mandrakizay.

Ny fitiavako manontolo sy ireo tsodranoko.

Ny Neninareo,

NIRMALA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: