SAHAJA YOGA MAEVATANANA

EPP ANDRANO MANGATSIAKA
MAEVATANANA

Lesona 3 (tapany faha2) Ny méditation

Ny Diwali na Andron’ny Fahazavana

SAHAJA YOGA MÉDITATION DIEGO

Tana

Conférence & Méditation :

Isakin’ny ALAHADY: 08 ora maraina

Toerana : any amin’ny EPP LAZARET

Tél: 034 33 533 31 na 032 99 519 30

Facebook : Sahaja yoga Méditation Madagascar

Site web : madagascaryoga.wordpress.com

Venez acquérir votre paix intérieure et sentir la joie de votre ésprit!

Nouvelle centre TULEAR

TULEAR

Mitohy isan’andro ny MEDITATION sy CONFERENCE :  

  • ALATSINAINY-ATALATA-ALAROBIA-LAKAMISY-ZOMA :   5 ora sy sasany hariva
  • SABOTSY-ALAHADY : 9ora sy sasany maraina

Toerana: KIANJA MAITRE KIRA-ANDABOLY

Tél: 032 45  652 21

Venez acquérir votre paix intérieure et sentir la joie de votre esprit !

                                                                         TONGAVA MARO E!

Nouvelle centre Tananarivo

Tana

Mitohy isank’ALAHAHADY MEDITATION sy COFERENCE : 10 ora

Toerana : POINT VITAL 67 ha SUD, grande salle

                         (En face de TIAH HOTEL), Tél: 034 66 819 53 na 032 99 519 30

Toerana : POINT VITAL 67 ha SUD, grande salle

                         (En face de TIAH HOTEL), Tél: 034 66 819 53 na 032 99 519 30

Venez acquérir votre paix intérieure et sentir la joie de votre esprit !

TONGAVA MARO E!

SAHAJA YOGA MADAGASCAR

SAHAJA YOGA MADAGASCAR
Conférence et  Méditation gratuites
chaque dimanche,  10h.
Lieu : Lycée Technique
Commercial – AMPEFILOHA,  3ème étage
 
Tél : 034 43 109 31 ou
032 07 254 51 ou
033 75 634 41
Sahaja -4
Sahaja Yoga Demonstration
Sahaja Yoga
2

Ireo toerana misy ny Sahaja Yoga eto Madagasikara

carte des centres Sahaja Yoga Madagascar

Lesona fototra Sahaja Yoga

Ny meditation dia rehefa mifandray amin’i Masina ianareo

“…Ankehitriny, voalohany indrindra, alohan’ny idirana ao anaty, ao anatin’ny fonareo. Tokony hojerenareo ny ao am-ponareo, ary andramo apetraka ao an’ivony ny Guru-nareo.

Aorian’ny fametrahana azy ao am-po, tokony hiankohoka eo anoloany ianareo izay arahan’ny fanetrentena sy fanolorantena. Ankehitriny fa na inona na inona ataonareo amin’ny sainareo, aorian’ny Fahatanterahana ara-panahy, dia tsy famisavisana izany satria ny sainareo, ny famisavisanareo, dia efa mazava.

Noho izany midira ianareo mba hahay hanetry tena eo an-tongotry ny Guru-nareo ianareo ary ankehitriny dia mangataha ny toetra ilain’ny “méditation”, na ny rivotra ilain’ny méditation. Ny méditation dia : rehefa mifandray amin’i Masina ianareo.

Ankehitriny, raha misy eritreritra tonga dia tokony teneninareo ny mantra voalohany indrindra, marina izany, ary jereo ao anaty. Tokony ataonareo ihany koa ny mantran’ny Ganesha, hanampy olona maro izany. Ary te hijery ny ao anatinareo ianareo ary hahita avy aminareo ihany ireo sakana goavana rehetra.

Voalohany indrindra ny eritreritra. Ankehitriny, ho an’ny eritreritra, tokony ho teneninareo ny mantran’ny Nirvichara, izay hoe “Twameva sakshat Nirvichaar sakshat Sri Mataji Nirmala Devi namoh namaha”.

Mila teneninareo in-telo izany.”

H.H Shri Mataji Nirmala Devi – Dollis Hill ashram, Londres (UK), 18 Novambra 1979